fbpx

Høringssvar – Flaggloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 

    Oslo 31. august 2020 

Kommentar til forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger  

LLH-2019 er den eneste organisasjonen kun for lesbiske, homofile og bifile (LHB- personer) i Norge. LLH-2019 skal ivareta de rettighetene LHB-personer har fått innarbeidet gjennom lovverket. LLH-2019 understreker at biologisk kjønn er en forutsetning for likekjønnstiltrekning, og for de eksisterende rettighetene og pliktene forbundet med LHB.  
 

Landsforeningen for lesbiske, homofile og bifile (LLH-2019) har følgende kommentarer til forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.  

Vi støtter forslag D. 

Begrunnelse  
  
Høringsnotatet viser til at regulering av flagging i 1933 hadde som formål å unngå politiske markeringer. Dette bør være et allmenngyldig og overordnet tidsuavhengig prinsipp som ikke skal kunne utfordres av enkeltpersoners eller organisasjoners egeninteresse. 

 Det norske flagget er et politisk uavhengig symbol på Norge og nordmenn. Det samler oss i både glede og sorg. Det hjelper oss å finne forbundsfeller i krig og konflikt. I nasjonale kriser forenes vi om det norske flagget i en overordnet samhørighet som setter uenighet og politikk til side. Dette ene symbolet inkluderer oss alle på tvers av hudfarge, religion, politisk ståsted og legning. Følelsen det norske flagget gir, mener LLH – 2019, er følelsen det offentlige Norge skal formidle ved bruk av flagg på offentlige bygninger. 

LLH-2019 
Styret. https://www.facebook.com/llh219
Visit Us
Follow Me
Tweet
Rull til toppen