fbpx

Høringssvar til forslag om endring i straffelovens § 185 -186

Hvem er vi og hva er vi en reaksjon på

LLH-2019 er en organisasjon for lesbiske, homofile og bifile (LHB- personer). I likhet med tilsvarende organisasjoner i England, Skottland, USA, Brasil, Spania, og Canada er vi dannet som et svar på det vi opplever reelle angrep på lesbiske og homofile. Vi vil kommentere forslag til endring i straffelovens § 185 – 186, kjønnsuttrykk – kjønnsidentitet.

Et hovedmål for LLH-2019 er å få en konsekvensutredning av lov om endring av juridisk kjønn – heretter kalt LOVEN – FORDI vi erfarer loven har fått utilsiktede konsekvenser – som blant annet rammer homofile og lesbiske.


Det har, som følge av Loven – oppstått en alvorlig konflikt mellom de grupperingene dere som folkevalgte- og vi som samfunn ønsker å verne – en konflikt vi ikke klarer å løse.

Vi ser samme konflikt i andre land- og ber om at dere tar denne konflikten på alvor.

Vi støtter selvsagt intensjonen om at ingen skal utsettes for diskriminering på grunnlag av kjønn, legning eller hvordan man utrykker sin personlighet, men avviser forlagene i Prop. 66 L fordi vi mener et vedtak kan føre til enda fler utilsiktede konsekvenser og ytterligere tilspissing av konflikten mellom grupperinger forslaget er ment å verne.

Hva handler konflikten om?

Loven har medført et økende press på homofile, da juridisk kjønn tolkes av mange som at ‘transkvinner’ er kvinner og da også kan identifiserer seg som lesbiske. Dette innebærer at lesbiske forventes å anerkjenne biologiske menn som identifiserer seg som lesbiske – som lesbiske – og DET ER, slik LLH ser det – et direkte angrep på homofile og vår legning.

Dette skjer

Lesbiske og homofile blir hver dag anklaget og kategorisert som transfobe, ekskluderende og hatefulle fordi vi er homofile. Og det absurde er at disse angrepene kommer fra skeive organisasjoner og kjønnsidentitetsforkjempere.

Skeive organisasjoner har utviklet nettlesertillegget Shinigami Eyes som er sanksjonert av både Facebook og Google. Tillegget farger homofile/lesbiske/kristne i rødt på sosiale medier som transfobe og høyreekstreme.

Homofiles rett til å avgrense sin seksualitet basert på biologisk kjønn er pr i dag beskyttet av lovverket. Forslaget om å inkludere kjønnsidentitet i lovverket vil kunne brukes mot homofile (og andre) som fastholder at homofili er en avgrenset seksuell legning knyttet til biologisk kjønn og ikke juridisk kjønn.  

Vi avviser forlagene og anmoder om konsekvensutredning av Loven om endring av juridisk kjønn før man vedtar nye lovforslag som kan medvirke til flere følgefeil.

Konklusjon. 

LLH mener endringsforslaget mangler konsekvensutredning omkring endring av forståelsen for kjønn og påvirker beskyttelsen av homofile og bifile mot diskriminering i uavklart grad. Forslaget som er fremlagt reduserer LHB personers rettsvern og vil kunne medføre utilsiktede konsekvenser.

LLH -2019 ber om at «homofil orientering» ikke endres til «seksuell orientering», som foreslått i Prop. 66 L. Skal homofile, lesbiske og bifile sikres et spesifikt vern, må det spesifikke begrepet homofil stå foran orientering. 

Visit Us
Follow Me
Tweet
Rull til toppen