fbpx

LLH var tilstede da Hanne Bjurstrøm løy for justiskomiteen under en åpen høring.

Vídeo

Likestillings – og diskriminerings – OMBUDET (LDO) representerert ved Hanne Bjurstrøm var en av høringsinstansene under høringen om endring av straffeloven.

Den tidligere statsråden løy til komiteen med viten og vilje.


Bjurstrøm tok opp en sak der en «kvinne» med penis trakasserte kvinner i en kvinnegarderobe. Han hevdet sin rett, da han «føler seg som kvinne», og har endret juridisk kjønn ved å fylle ut et skjema på nett.

«Peniskvinnen» vant første runde i LDO.


Da «peniskvinnen» mente han var den fornærmede i saken trakk han saken inn for LDO hvor Bjurstrøm gav han medhold. I neste instans tapte han, men med dissens 3 – 2. Vi var med andre ord svært nær en situasjon hvor det fra myndighetenes side ville blitt sett på som trakassering av «peniskvinner» å kaste ut en kåt mann fra en kvinnegarderobe.

Dokumentasjon er overlevert justiskomiteen.


LLH – 2019 vil overlevere saksdokumentene til Per Willy Amundsen som er saksordfører for Prop 66L i løpet av dagen i dag. Ombud Bjurstrøm vil bli kalt inn til Stortinget.

Saken ble forklart under «Protestfestivalen»


Tonje Gjevjon var invitert til å holde innlegg på årets protestfestival. Tonje valgte å snakke om «Den trakasserte peniskvinnen»

Tonjes innlegg kan du se her:

Visit Us
Follow Me
Tweet
Rull til toppen