fbpx

Om oss

LLH – 2019 Foreningen for Lesbiske, Homofile, og Bifile

Om oss LLH – 2019 Foreningen for Lesbiske, Homofile, og Bifile

Vi er en politisk uavhengig forening for lesbiske, homofile og bifile (LHB). Vårt formål er å ivareta LHB personers interesser.  Lesbiske er kvinner som tiltrekkes av kvinner, emosjonelt og seksuelt. Homofile menn er menn, som tiltrekkes av menn, emosjonelt og seksuelt. Bifile er menn og kvinner, som i større eller mindre grad tiltrekkes av begge kjønn, emosjonelt og seksuelt.

HVORFOR DANNET VI LLH 2019?

I Norge er det i all hovedsak Foreningen FRI som har skullet ivareta LHB personers interesser. Det mandatet mener vi organisasjonen har misbrukt. Vi mener LHB personers behov nedprioriteres og undertrykkes av Foreningen FRI, og dens omfavnelse av queer – og trans – ideologi.

Vi ser behovet for en forening som hegner om de rettighetene som er opparbeidet gjennom tiår av de som kom før oss. Vi mener det er nødvendig med en forening med fokus på at vi er som alle andre. Seksuell legning må ikke blandes sammen med intersex, transseksualisme, autoandrofili, autogynefili, transvestisme eller seksuelle fetisher.

Transideologi er homofobi

Skeiv og homofili er to motstridende beskrivelser av seksualitet. Skeiv er en inklusiv, flytende seksualitet som ikke er begrenset av kjønn. Homofili er en eksklusiv, fast seksualitet som er begrenset av kjønn. Når skeive ber homofile om å vise mere aksept, og ikke ekskludere potensielle partnere på grunn av kjønn er det homofobi.

 Vi registrerer at det nå forventes at en persons subjektive kjønnsidentitet skal oppleves av andre som reelt kjønn. For homofile er dette på linje med konverteringsterapi. Definisjonen av homofili forutsetter et definitivt skille mellom hankjønn og hunkjønn. Dette skille er basert i biologiske realiteter.

Når skeive ber lesbiske å akseptere at lesbiske kan ha en penis, eller at homofile menn kan ha vagina er det homofobi. Det er en total mangel på respekt for homofili som legning. Denne mangelen på respekt for hva homofile er, er homofobi.

 KJØNN ER BINÆRT OG IKKE ET SPEKTER

Med kjønn mener vi hankjønn og hunkjønn. Kjønn er ingen sosial konstruksjon. Kjønnsroller derimot er sosiale konstruksjoner som endrer seg over tid og forstås forskjellig i ulike kulturer. Kvinner og menn som bryter med stereotypiske kjønnsroller er kvinner og menn som er kvinner og menn på sin måte.

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er under sterkt press. Det er mange, også her i Norge som ikke lenger tør å uttale seg i betente spørsmål. Vi har sett interessegrupper som mobiliserer til regelrette kampanjer. Kampanjer hvor det lages mail og telefonaksjoner rettet mot arbeidsgivere og oppdragsgivere for å ødelegge enkeltmenneskers omdømme.
Vi er lei av at grupperinger innen LHBT+ påberoper seg rett til å gå etter enkeltmennesker og deres mulighet til å forsørge seg og sin familie. De som ikke tåler å leve i et demokrati skal i alle fall ikke få ødelegge demokratiet gjennom denne type sanksjoner og kampanjer. Vi bryr oss ikke om reglene skeive setter opp for hva man skal kunne si og mene – og vi støtter alle som ikke innordner seg denne forlangende kulturen.

Kan vi regne med deg?

Visit Us
Follow Me
Tweet
Rull til toppen